چرا بررسی سن ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مهم است.

شاید گفته شود اصرار به تحلیل و بررسی در مورد سن حضرت خدیجه سلام الله علیها ضروری نیست و باعث دامن زدن به اختلافات خواهد شد و ما در جهان اسلام، مسائل مهمتری داریم که باید به آن ها بپردازیم.

اولا باید گفت: هیچگاه تحلیل تاریخی و بررسی اتفاقات گذشته منجر به اختلاف نمی‌شوند. اگر چنین باشد که هرگونه بحث و گفتگویی را باید تعطیل کرد و درهای درس تاریخ را بست.

ثانیا: جستجوگری در تاریخ و مفاد تاریخی برای علاقه مندان این حوزه، امری است معمول و معقول. اینکه بدانیم تاثیرگذارترین انسان های تاریخ در هر برهه از زندگی خود و هر مقطعی در چه حالی بوده اند و چه روزگاری را گذرانده اند نیز طبیعی است. و پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز از این امر مستثنی نیستند مخصوصا اینکه تاریخ زندگی پرفراز و نشیب ایشان آکنده از حرف ها و رنج ها و عقایدی است که هنوز مورد بحث و موضوع گفتمان ادیان است.

ثانیا: درمیان زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) زنی همانند حضرت خدیجه (سلام الله علیها) وجود دارد که در شکلگیری اسلام و زدودن کفر و باورهای غلط و در یک کلام، در یاری نبی گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) بی همتا بود. این طبیعی است که دشمنان اسلام از ایشان کینه داشته باشند و به آن بانو بتازند و از ارزش های اجتماعی او بکاهند. از جمله اینکه تلاش می‌کنند سن ایشان را در زمان ادواج بزرگتر از آنچه که بوده است نشان دهند، تا ارزش های ذاتی یک زن در جامعه و اجتماع و تاریخ را تضعیف کنند.

ثالثا: وقتی چنین امر مهمی نادیده گرفته شود و ما نیز نادانسته با آنانی همنوا می‌شویم که نیرنگ می‌کنند تا جهان اسلام را به گمراهی بکشانند و شیعه و سنی را از دانستن حقایق محرم کنند، لازم است به خود آییم و اجازه ندهیم اطلاعات نادرست همانند یک دومینو، منجر به تخریب باورها و ارزش ها در مورد بزرگانی چون حضرت خدیجه (سلام الله علیها) گردد.

حضرت خدیجه سلام الله علیها نقش به سزایی در تبلیغ و معرفی دین اسلام داشته اند و همه ی ما اعم از شیعه و سنی در برابر ایشان مسئول و نسبت به وی، مدیونیم. 

با دید اجتماعی باید گفت: اگر از چنین مسئولیتی (مثل خیلی دیگر از مسئولیت های ذاتی خود) سرباز زنیم و آن را جدی نگیریم در آینده از آن بانوی بزرگ انسانی ترسیم می‌کنند که هیچ ارزش ویژه ای خلق نکرده است و هیچ بنیان رفیعی ایجاد نکرده است.

اما با دید اعتقادی می‌گوییم: البته معتقدیم خداوند آن جایگاه و آن اعتبار را خودش حفظ خواهد کرد و در این بین باید مترصد باشیم که ما واسطه ی چنین خیری باشیم و نکند توفیق از دستمان برود.

 

//