سنّ علی اکبر در موقع شهادت چقدر بود؟

حضرت علی بن الحسین (علی اکبر) در یازدهم ماه شعبان سال 33هجرت متولد شد. او از جدّبزرگوارش علی بن ابی طالب (ع) حدیث نقل می کرد و ابن ادریس در سرایر به این مطلب اشاره نموده است. کنیهء اوابوالحسن و ملقب به اکبر است, زیرا او بر اساس روایات موثّق بزرگ ترین فرزند امام حسین بود. مادرش لیلی دختر ابی مرّة بن عروة بن مسعود ثقفی است. حضرت در هنگام شهادت حدود 27سال داشت.(1)


1)علی نظری منفرد, قصّهء کربلا, ص 330 مقتل الحسی, مقرّم, ص 318


واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی