سلفی ها(شناخت وهابیت)

مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: دوم بهار1386
تعداد صفحات: 112
قیمت: 7500 ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم 7253340و7253700-0251 قم صندق پستی 617


سلفی گری مفهوم لغوی و اصطلاحی سلفی احمد بن حنبل رییس خط سلفی گری و روش او در عقاید جایگاه عقل نزد سلفیون آثار سوء منع تدوین حدیث عامل تاریخی پیدا