مولف: سیدعلی خان مدنی شیرازی
ناشر: منیر
مترجم: سید محمدهادی گرامی
نوبت چاپ: اول۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۸۸
قیمت: ۸۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ مجاهدین، چهارراه آبسردار، ساختمان پزشکان واحد۹ تلفن ۷۷۵۲۱۸۳۶


این اثر ترجمه کتاب"الکلم الطیب"است.ادعیه ای جالب توجه در این کتاب نقل شده است که در کتابی مثل مفاتیح الجنان هم نقل نشده است.مصحح و مترجم این اثر ب