سلام بر «پیام بر» عاشورا

سلام بر زینب، پیامبر خون شهیدان کربلا. سلام بر تجلی دوباره علی علیه السلام در زبان و کالبد و پیام خواهر حسین علیه السلام. سلام بر آنکه ‏«گوهر عفاف‏» و «فرهنگ صبوری‏» را در راه خدا به زنان جامعه ما آموخت. 
ای بانوی قهرمان کربلا! ای آینه فاطمه‏نما! ای تندیس صبر و وفا، ای چکیده فضیلت‏ها و عصاره خوبی‏ها! حماسه عاشورا، وامدار همیشه توست. خاطره حماسه آفرینی‏هایت زینت‏بخش تاریخ کربلاست. حضور صبورانه‏ات در تداوم ‏«نهضت حسینی‏»، آموزنده جهاد و مقاومت و حیا و عفت است، در عین قیام به تکلیف و پاسداری از انقلاب و عمل به وظیفه سیاسی اجتماعی! 
تو در آن روز خون و شرف، به تماشای زیباترین جلوه‏های هستی ایستادی و با آن ایتسادگی‏ات در برابر جباران و فریبکاران، جلوه زیبا و ماندگار «عمل به تکلیف‏» و حمایت از رهبری و وفا به آرمان ولایت و امامت را به تماشا گذاشتی. 
تو، ای صبور زن مقاوم، ای مادر و خواهر و دختر شهید، هفتاد و دو ستاره را با چشم دیدی و بر پیکر خورشید و حنجر خونین بوسه زدی. 
در اوج قدرت دشمن، علی‏وار خطبه خواندی. با خطبه‏هایت، غرور جاهلی امویان را درهم شکستی و یزید را به هراس افکندی. آری!... «نهضت حسینی‏»، جدا از کتاب ‏«صبر زینبی‏» قابل مطالعه و بررسی نیست. تو بودی که موج خونهای مقدس کربلا را فراتر از آن دشت‏خون گرفته و سرخ، تا ساحل بیداری ملت‏ها رساندی. 
تو بودی که با اسارت آزادی بخش خویش، برای چندمین بار سند جنایت آل امیه را به همگان نشان دادی و دفتر ننگین آل ابوسفیان را در پیشگاه عقل همه فرزانگان گشودی. 
تو بودی که ‏ کتاب سرخ شهادت‏» را تفسیر کردی. تو بودی که پیام رسان خونهای عاشورا شدی. آری!... ای زینب! تو مدرس بشریت و تاریخی. هنوز هم طنین سخنان بیدارگرت، در گوش تاریخ است. زنان و دختران ما اینک بیش از هر زمان دیگر، به درسهای حجاب و عفاف تو نیازمندند و به زبان حقگو و عدالت‏گستر و باطل ستیز تو محتاج! 
«شهادت‏»،میراث گرانبهای شما خاندان شرف بود. «کرامت‏»، درسی بود از رفتار تو، که هرگز از یاد نمی‏رود. «بزرگواری‏» و «متانت‏»، تابلویی درخشان بود که در مرحله پس از عاشورا، در پیش نگاه همگان نهادی تا جلوه‏های متعالی دین را در آن بنگرند. 
ای زینت عقل و عفاف! ای بانوی حیا و صبوری! ای عقیله بنی‏هاشم، ای دختر علی! کدام دل است که مهر تو را نداشته باشد. کدام بانوی نجیب و عفیف است که در پاکدامنی و تدین، وامدار تو نباشد. کدام مادر شهید و خواهر شهید است که شکوه صبر و طاقت تو را، آرام بخش دل داغدیده خویش نسازد؟ 
تو «مسکن الفؤاد» دلهای سوخته و مرهم جانهای زخمی از فراق و شهادتی. کدام خانواده جانباز است که از تو، راه و رسم پرستاری و فداکاری نیاموخته است؟ کدام دفتر دل و دیوان عشق است که رابطه ویژه تو و برادرت سید الشهدا را در همه عمر نشناسد و تاوان عشق به ولایت را نیاموزد؟ 
کدام حماسه مقدس است که زنان قهرمانش، تو را الگوی خویش نساخته‏اند؟ کدام حماسه مقدس است که زنان قهرمانش، تو را الگوی خویش نساخته‏اند؟ 
ای زینب! نامت بلند و جاودانه باد. یادت، که هماره قرین عزت و شرف است، برای ما پرچمی باد، نشانه آزادی و بیداری و مزارت، که قبله‏گاه عشاق است، برای همیشه، خرمی معنویت و صفا را نگاهبان باد.
 

منبع خبر: ماهنامه کوثر، شماره ۳۸
 سایت شیعه نیوز