سلامی متفاوت به محضر حضرت‌علی(علیه السلام)

سلام بر کفش‌های کهنه ات که مایه کرامت شیعه اند.
سلام بر عبای پر وصله ات که سبب شرافت شیعه اند.
سلام بر دست‌های پینه بسته ات که بوسه گاه ملایک مقرّب خداست......
سلام بر بازوان تنومند ت وقتی خیبر را از جای برکندی. 
سلام بر تو وقتی که در حلقه کوچک دستان کودکی یتیم جای می‌گرفتی!
سلام بر دستان یداللّهی ات وقتی در خندق،"عمر بن عبدود"را به خاک افکندی و بر سینه او نشستی.
سلام بر تو وقتی برای دلخوشی طفلی بی سرپرست،مرکب او شدی و او را بر دوش خود نشاندی!
سلام بر تو وقتی در"لیلة المبیت"در بستر محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) خوابیدی و به استقبال مرگ رفتی و مرگ از ابهت تو گریخت.
سلام بر تو وقتی ریسمان به گردن به مسجدت می‌بردند و تو برای رضای خدا خاموش بودی!
سلام بر تو وقتی از هیبت ذواالفقارت دشمنان دونت برهنه شدند تا در پناه سپر حیا یت حیاتشان محفوظ بماند.
سلام بر تو وقتی همسرت را پیش چشمانت سیلی زدند و ذوالفقارت برای حفظ دین محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) در غلاف بود!
سلام بر تو وقتی در مشرق دستان پیامبر خدا در غدیر بوسعت عالم طلوع کردی
سلام بر تو وقتی استخوان در گلو و خار در چشم یک ربع قرن آفتا ب خانه ات بودی!
سلام بر تو وقتی اوّلین گرویده به دین محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) بودی 
سلام بر تو وقتی چشم فتنه را در آوردی در حالیکه هیچ کس دیگری قادر بر آن نبود
سلام بر تو وقتی در کوچه‌های کوفه توشه نان و خرما بر دوش طعام درماندگان را شبانه قسمت می‌کردی!
سلام بر تو وقتی داماد رسول خدا شدی 
سلام بر تو وقتی نگین انگشتری حضرت خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) را شبانه در خاک تیره پوشاندی!
سلام بر تو وقتی که جهان اسلام در چمبره حکومت عدالت پرورت بود
سلام بر تو و قتی در دادگاه اسلامی کنار مرد مسیحی نشستی و قاضی رأی بر ضد ّ تو داد وتو بی هیچ مقاومتی به حکم او تن در دادی!
سلام بر تو وقتی خزانه دار اموال جهان اسلام بودی
سلام بر تو وقتی که آهن گداخته در دست برادر نیازمند ت عقیل گذاشتی تا بسوی بیت المال دراز نشود!
سلام بر تو وقتی که مشعل عدالت را بر افروختی
سلام بر تو وقتی شمع بیت المال را خاموش کردی!
سلام بر آه
سلا بر چاه
سلام بر نان جو
سلام بر نمک 
سلام بر فدک........
یا مجمع الاضداد 
سلام بر تو روزی که در کعبه، زاده شدی و روزی که در محراب، زندگی فانی را وداع گفتی و روزی که"قسیم النّار والجنة"خواهی بود.

از مکه نسیمی به سماوات وزیده است
از کعبه خمی می‌به خرابات رسیده است
مقصود دعا روح مناجات رسیده است
از عرش خدا عین عبارات رسیده است
جز دست علی کیست نگهدار ضعیفان؟

نویسنده:دکتر مخبر دزفولیسایت تابناک