آیا گردانندگان سقیفه نگران شوکت مسلمانان بودند؟

سقیفه در تاریخ نگاشته‌شد. صحنه‌ها و وقایع‌اش در آن به‌تصویرکشیده‌شد. به عنوان یک گردهمایی عجولانه متشکّل از کاندیداهای خلافت و برای انتخاب 

مناسب‌ترین خلیفه از میان خود...

امّا آیا آن وقایع، تصاویر و درگیری‌های لفظی در سقیفه که به جراحات هم انجامید.۱ برای آبرو و شوکت مسلمانان زیانی نداشت؟

بهتر آن‌که بپرسیم چه کسی شایسته‌تر از مسلمانان به گوش‌سپردن به فرمان قرآن بوده‌است؟ وقتی می‌فرماید:

وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ ﴿۴۶/انفال)

و (فرمان) خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع (و کشمکش) نکنید، تا سست‌نشوید، و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند با 

استقامت‌کنندگان است! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ صحیح‌بخاری ـ ج ۸ـ ص ۲۷ – ۲۸؛ مسند احمد ـ ج ۱ـ ص ۵۶ ؛ تاریخ طبری ـ ج ۲ ـص ۴۵۹