کتاب سرگذشت وهابیت


مولف: احمد بن زینی دحلان (مفتی مکه)
ناشر: نشر گلستان کوثر
مترجم: ابراهیم وحید دامغانی
نوبت چاپ: سوم ۸۴
تعداد صفحات: ۳۶
قیمت: ۲۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران دروازه شمیران خ شهید قایدی(هدایت)شماره ۱۲۵ تلفن ۷۷۵۲۵۵۸۹ و ۷۷۵۲۶۸۶۸ترجمه کتاب الفتنة الوهابیة