در سالروز شهادت‌ام ابیها (سلام الله علیها) آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید در رثای بانوی دو عالم فاطمه زهرا (سلام الله علیها) شعری سروه‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم در سالروز شهادت‌ام ابیها (سلام الله علیها) آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید در رثای بانوی دو عالم فاطمه زهرا (سلام الله علیها) شعری به شرح زیر سروه‌اند:

ای دخت گرامی پـیمبر/‌ای سرّ رسول در تو مضمر

در بـیت شـریف وحی خاتون/ بر چرخ رفیع مَجد اختر

ای شبه نبی به خلق و اوصاف/‌ای نور مـجسّم مصوّر

ای خادم خانهٔ تو حوّا/ و‌ای حاجب درگه تو هاجر

در طورِ لقا یگانه بانو/ در مُلک وجود زیب و زیور

با شیر خدا علیّ عالی/ هم سنگر و هم پیام و همسر

مانند تـو زن جهان‌ ‌ندیده ‌است/ غمخوار و نگاهبانِ شوهر

ای عین کمال و جان بینش/‌ای ‌شخص ‌شخیص عصمت ‌و فرّ

بر رفعت قدر تو گواه است/ بیت و حجر و مقام و مشعر

ای سیّده زنان عالم/‌ای بضعه حضرت پیمبر

تو اصلی و دیگران همه فرع/‌ تو جانی‌ و دیگران چو پیکر

در مُلک وَلا ولیّة الله‌/ بر نخلِ وجود احمدی بَر

قرآن به فضیلت تو نازل/برهان تو محکم و مقرّر

روی تو جمال کبریایی/ کوی تو رواق قُرب داور

از جوی تو شبنمی است زمـزم/و از بحر تو شعبه‌ای ‌است ‌کوثر

زان خطبه آتشین که پیچید/در ارض و سما بسان‌ تنـدر

محکوم شد آن نظام و گردید/حق روشن و غالب و مظفّر

من عاجزم از بــیان وصفت/تو بحری و من ز قطره کمتر

ای امّ محامد و معالی/ای از تو مشام جان معطّر

با این ‌همه عزّ و رفعت شأن‌/بـا آن همه فخر بی‌حد و مرّ

از ظلم منافـقین امّت/شد قلب منیر تو مکدّر

آن را که نمود حقّ مقدّم/کردند معاندان مؤخّر

بردند فدک‌ به ‌غصب و بستند/بر باب تو گفته ‌ای مـزوّر

افسوس شکست دشمن ‌دین/ پهلوی تو را به ضربت در

بازوی تو را به تازیانه/ زد قنفذ ملحد ستمگر

از سیلی و شرح آن نگویم/کافتد بـه دل از بیانش آذر

در ماتم محسن شهیدت/ماییم به سوگ و ناله اندر

بر لطفی صافی از سر لطف/بنگر که بُوَد پریش و مضطر

بس فخر از آن کند‌ که دارد/بر سر ز ستایش تو افسر
 تابناک