مولف: حسن میلانی
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۱۱۲
قیمت: ۴۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: ۷۷۳۷۴۱۰-۰۲۵۱


عقیده وحدت وجود بر این است که: هستی منحصر به خداست، و جز او هیچ چیز دیگر موجود نیست!!!!این کتاب بر آن است تا بطلان این نظریه غلط را با تکیه بر برها