سخن در مورد"مولا" سخن در مورد"مولا"زیاد است. اهل تسنن می‌گویند: پیامبر [صلی الله علیه و آله] آن‌همه آدم را زیر آفتاب غدیر جمع کردند که بگویند هرکه من را دوست دارد پس علی را دوست بدارد! حال آن‌که ما اصرار داریم که"مولا"به معنای دوست نیست. و این اصرار را در جای‌جای زندگی و روزگار خود نوشته‌ایم که مولا به معنای سرور است، به معنای آقا است. مولا یعنی امیر، یعنی فرمانروا. مولا یعنی به آن‌چه امر کند عمل کنی و از آن‌چه نهی نماید، دوری گزینی. این را عرب خوب می‌دانست. تا جایی که اگر بر کسی وارد می‌شدند و به او می‌گفتند سلام مولای من! منظورشان همان سرپرستی و فرمان‌روایی بود. و بر سر این معنا و مفهوم شوخی نداشتند. منبع: وب‌سایت اسلام تکس