سخن حق امام حنبل

احمدبن حنبل کسانی که امامت را برای حضرت علی نپذیرند گمراه تر از الاغ میداند و میگوید

من لم یثبت الامامت لعلی فهوذاضل من حمار1 و دستور قطع رابطه با این افراد را داده ومیگوید

من لمیربع علی بن ابیطالب الخلافت فلا تکلمو ولا تناکحوه2

و در جایی دیگرضمن حمله به چنین افرادی گفته است

{این قول زشت و پستی است} هذا قول سو ردی3

بخاری امامت امام علی را رد میکند درحالی که از بزرگترین محدثان اهل سنت است وکتابش جز صحاح است.

______________________
پی نوشت:

1ایمت الفقه التسعت صفحه 208

2طبقات الحنابله جلد1صفحه45

3السنت حلال صفحه 235