سخن حق امام حنبل

احمدبن حنبل کسانی که امامت را برای حضرت علی نپذیرند گمراه تر از الاغ میداند و میگوید

من لم یثبت الامامت لعلی فهوذاضل من حمار۱ و دستور قطع رابطه با این افراد را داده ومیگوید

من لمیربع علی بن ابیطالب الخلافت فلا تکلمو ولا تناکحوه۲

و در جایی دیگرضمن حمله به چنین افرادی گفته است

{این قول زشت و پستی است} هذا قول سو ردی۳
 

بخاری امامت امام علی را رد میکند درحالی که از بزرگترین محدثان اهل سنت است وکتابش جز صحاح است.

______________________
پی نوشت:

۱ایمت الفقه التسعت صفحه ۲۰۸

۲طبقات الحنابله جلد۱صفحه۴۵

۳السنت حلال صفحه ۲۳۵