سخنی از خلیفه دوم خلیفه خطاب به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و عمویشان عباس می‌گوید: وقتی رسول اکرم (صلی الله علیه و سلم) از دنیا رفت، ابوبکر مدعی شد که من خلیفه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و سلم) هستم و...، و شما نظرتان در مورد ابوبکر این بود که او دروغ‌گو و گنه‌کار و خاین و حیله‌گر است... و وقتی ابوبکر از دنیا رفت، من گفتم: من خلیفه رسول اکرم (صلی الله علیه و سلم) و خلیفه ابوبکر هستم و شما دو نفر، نظرتان در مورد من این بود که دروغ‌گو و گنه‌کار و خاین و حیله‌گر هستم. فطرت