از امام صادق علیه السلام نقل شده است

و هیچ روزی مانند روز مصیبت ما در کربلا نیست اگرچه روز سقیفه و آتش زدن درب خانه امیرمومنان(علیه السلام) و حسن و حسین و فاطمه و زینت و ام کلثوم و فضه و قتل محسن(علیه السلام) دراثر لگدی که به شکم مادرش زدند بزرگتر و ناگوارتر و تلخ تر است چرا که آن روز اصل روز عذاب است.

هدایة الکبری ص ۴۱۷