ستاره

من ستاره‌ی هدایت، تو هم ستاره‌ی هدایت. من با تو دشمن و تو با من دشمن ولی هردو هدایت کننده‌ی مسلمانان! نگران نباش. آن‌قدر آدم نادان پیدا می‌شوند که هم من را ستایش کنند هم تو را، حال آن‌که من تو را خواهم کشت. تو عبدالرحمان پسر خالدبن ولید، گرچه صحابی رسول خدا ‍[صلی الله علیه و آله] هستی، ولی بدان که من هم کم از تو ندارم. من معاویه پسر بوسفیان یکی از ستاره‌های هدایت اهل وهابیت هستم.

(توضیح: وهابی‌ها همه‌ی صحابه را ستاره‌ی هدایت می‌دانند)

منبع: اسلام تکس با کمی تصرف