زید ابن ارقم راوی حدیث غدیر

زیدبن ارقم گوید:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرکه من ولی او هستم علی ولی او (یا مولای) اوست. و ابوسعید خدری گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست. خداوندا، دوست او را دوست بدار و با دشمنش دشمن باش.

(مناقب ابن‏مغازلی / ۲۰.)سایت فطرت