مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: ۱۷۲
قیمت: ۷۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم - انتشارات مسجد مقدس جمکران تلفن: ۷۲۵۳۳۴۰-۰۲۵۱


زیارت قبور (فتاوای وهابیان - ادله مشروعیت زیارت قبور - آثار زیارت قبور - زیارت قبر پیامبر در قرآن، روایات، سیره صحابه و...)حکم طواف بر قبور اولیاء (