زیارت آرامگاه امام، نمایانگر وفاداری و ادای میثاق

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم:«ستدفن بضعه منی بخراسان ما زارها مکروب الا نفس الله کربته ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه.»(۱) 
پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتار و گنه‏کاری اورا زیارت نکند جز این که خداوند گرفتاری او را برطرف سازد وگناهانش را ببخشاید. 
امام رضا علیه السلام:«ان لکل امام عهدا فی عنق اولیایه و شیعته و ان من تمام‏الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارة قبورهم. »(۲) 
هر امام و رهبری، عهد و میثاقی بر پیروان و دوستدارانش داردو همانا یکی از اعمالی که نمایانگر وفاداری و ادای میثاق است،زیارت آرامگاه آنان است. 
امام رضا علیه السلام:«من زارنی علی بعد داری و مزاری اتیته یوم القیامه فی ثلاثة‏مواطن حتی اخلصه من اهوالها اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا وعند الصراط و عند المیزان.»(۳) 
کسی که با دوری راه سرا و مزارم را زیارت کند، روز قیامت درسه جا [برای دستگیری] نزد او خواهم آمد و او را از بیم وگرفتاری آن موقفها رهایی خواهم بخشید: هنگامی که نامه‏ها [ی‏اعمال] به راست و چپ پراکنده شود، نزد صراط و نزد میزان [هنگام‏سنجش اعمال]. 
امام رضا علیه السلام:«من زارنی و هو یعرف ما اوجب الله تعالی من حقی و طاعتی فاناو آبایی شفعایه یوم القیامة و من کنا شفعایه نجی.»(۴)
هر که مرا زیارت کند در حالی که حق و طاعت مرا که خدا بر اوواجب کرده بشناسد، من و پدرانم در روز قیامت‏شفیع او هستیم وهر که ما شفیع وی باشیم نجات یابد.

۱) عیون اخبار الرضا، ج‏۲، ص‏۲۵۷. ۲) بحار، ج‏۱۰۰، ص‏۱۱۶. ۳) وسایل، ج‏۱۰، ص‏۴۳۳. ۴) همان، ج‏۵، ص‏۴۳۶. 
(*):"امام علی بن موسی الرضا علیه السلام"/ پاسدار اسلام: مجله‏ای عقیدتی فرهنگی سیاسی اجتماعی - 
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیة قم - آدرس: قم - صندوق پستی ۷۷۷.۵۸۱۷۳ / شماره ۱۰


 سایت فطرت