زادگاه اصلی صهیونیست ها

در سال ۱۹۴۸ میلادی، صهیونیست ها که از نقاط مختلف جهان به سرزمین‌های فلسطینی کوچ کرده و آنجا را اشغال کرده بودند، دولت غصبی «اسراییل» را بنا نهادند. به همین دلیل تقریبا ۱۰۰% مقامات بلندپایه رژیم اشغالگر قدس تباری غیر فلسطینی و غیر بومی دارند. در این لیست هشتاد و پنج نفره نام سه ایرانی به چشم می‌خورد؛ موشه کاتساف رییس جمهور سابق، شایول موفاز وزیر جنگ سابق و دان حالوتس رییس ستاد مشترک ارتش.
برنا طی این گزارش به برخی از این چهره‌های سرشناس نگاهی انداخته است: 

۱- مناخیم بیگن (۱۹۱۳- محل تولد لهستان) نخست وزیر سابق 
۲- بنیامین بن العایزر (۱۹۳۷- محل تولد عراق) وزیر جنگ سابق 
۳- موشه کاتساف (۱۹۴۵- محل تولد ایران) رییس جمهور سابق 
۴- شیمون پرز (۱۹۲۳- محل تولد لهستان) رییس جمهور فعلی 
۵- امیر بیرتس (۱۹۵۲- محل تولد مراکش) وزیر دفاع سابق 
۶- یهودا آبرامو ویتس (۱۹۱۳- محل تولد لهستان) خاخام سرشناس 
۷- موشه آرنز (۱۹۲۵- محل تولد لیتوانی) وزیر امور خارجه سابق 
۸- شایول موفاز (۱۹۴۸- محل تولد ایران) وزیر جنگ سابق 
۹- شام وایزمن (۱۸۷۴- محل تولد روسیه) رییس جمهور سابق 
۱۰- هزاک بن زوی (۱۸۸۴- محل تولد اوکراین) رییس جمهور سابق 
۱۱- زالمن شازار (۱۸۸۹- محل تولد روسیه سفید) رییس جمهور سابق 
۱۲- ابرایم کت زیر (۱۹۱۶- محل تولد اوکراین) رییس جمهور سابق 
۱۳- شام هرزوگ (۱۹۱۸- محل تولد ایرلند جنوبی) رییس جمهور سابق 
۱۴- داوود سلطان (۱۹۳۷- محل تولد مصر) فعال سیاسی 
۱۵- اسحاق شامیر (۱۹۱۵- محل تولد لهستان) وزیر امور خارجه سابق 
۱۶- دیوید بن گورین (۱۸۸۶- محل تولد لهستان) نخست وزیر سابق 
۱۷- موشه شارت (۱۸۹۴- محل تولد روسیه) وزیر امور خارجه سابق - نخست وزیر سابق 
۱۸- گلدا مایر (۱۸۹۸- محل تولد اوکراین) وزیر امور خارجه سابق 
۱۹- رافایل بنحاسی (۱۹۴۰- محل تولد افغانستان) فعال سیاسی 
۲۰- لویی اشکول (۱۸۹۵- محل تولد اوکراین) نخست وزیر سابق 
۲۱- رافایل ادری (۱۹۳۷- محل تولد مراکش) فعال سیاسی 
۲۲- یوری آونری (۱۹۲۳- محل تولد آلمان) نماینده سابق کنیست 
۲۳- سیمحا آرلیخ (۱۹۱۵- محل تولد لهستان) فعال سیاسی 
۲۴- آبا ابان (۱۹۱۵- محل تولد آفریقای جنوبی) وزیر امور خارجه سابق 
۲۵- حییم بارلو (۱۹۲۴- محل تولد اتریش) ژنرال نظامی 
۲۶- حییم اورون (۱۹۴۳- محل تولد شیلی) از سیاستمداران حزب میرتس 
۲۷- اسحاق بن آهارون (۱۹۰۶- محل تولد رومانی) فعال سیاسی 
۲۸- یوسف دوف (۱۸۹۹- کانادا) قاضی و فعال سیاسی 
۲۹- دیوید ماگین (۱۹۴۵- محل تولد مراکش) از رهبران حزب لیکود 
۳۰- شلومو هیلل (۱۹۲۳- محل تولد عراق) رییس سابق کنیست 
۳۱- ویکتور شمعون (۱۹۱۵- محل تولد بلغارستان) نماینده سابق کنیست 
۳۲- دوف شیلانسکی (۱۹۲۴- محل تولد لیتوانی) رییس سابق کنیست 
۳۳- دان حالوتس (۱۹۴۸- محل تولد ایران) رییس ستاد مشترک ارتش 
۳۴- نسیم زویلی (۱۹۴۲- محل تولد تونس) فعال سیاسی 
۳۵- ماییر شمگار (۱۹۲۵- محل تولد آلمان) فعال سیاسی 
۳۶- الیعازر شوستاک (۱۹۱۱- محل تولد لهستان) وزیر سابق 
۳۷- ران کوهی (۱۹۳۸- محل تولد عراق) وزیر سابق 
۳۸- ایراییل کیسار (۱۹۳۱- محل تولد یمن) وزیر سابق 
۳۹- یتسراییل گالیله (۱۹۱۱- محل تولد اوکراین) نماینده سابق کنیست 
۴۰- اوری زوی گرینبرگ (۱۸۹۶- محل تولد اسپانیا) نماینده سابق کنیست 
۴۱- زالمان شازار (۱۸۸۹- محل تولد روسیه) وزیر سابق 
۴۲- امانویل زیسمان (۱۹۳۵- محل تولد بلغارستان) شهردار سابق 
۴۳- ژاک نیریا (۱۹۵۰- محل تولد لبنان) مشاور سیاسی 
۴۴- حاییم وایزمن (۱۹۷۴- محل تولد روسیه) رییس جمهور سابق 
۴۵- مردخای گور (۱۹۳۰- محل تولد روسیه) نماینده سابق در سازمان ملل 
۴۶- آلکس گلدفارب (۱۹۴۷- محل تولد رومانی) نماینده سابق کنیست 
۴۷- مایر تلمی (۱۹۰۹- محل تولد آلمان) نماینده سابق کنیست 
۴۸- یعقوب حازان (۱۸۹۹- محل تولد روسیه) نماینده سابق کنیست 
۴۹- بنحاس روزن (۱۸۸۷- محل تولد آلمان) قاضی و فعال سیاسی 
۵۰- ولادیمیر ژابوتنسکی (۱۸۸۰- محل تولد روسیه) فعال سیاسی 
۵۱- بنحاس سابیر (۱۹۰۷- محل تولد لهستان) اقتصاددان و فعال سیاسی 
۵۲- موشه حییم شاپیرا (۱۹۰۲- محل تولد روسیه) وزیر سابق 
۵۳- ماییر شطریت (۱۹۴۸- محل تولد مراکش) نظامی و نماینده سابق کنیست 
۵۴- مایر کاهانا (۱۹۳۲- محل تولد آمریکا) خاخام سرشناس 
۵۵- تدی کولیک (۱۹۱۱- محل تولد اتریش) فعال سیاسی 
۵۶- آهارون یاریو (۱۹۲۰- محل تولد روسیه) نظامی و فعال سیاسی 
۵۷- شموییل هالپرت (۱۹۳۶- محل تولد رومانی) خاخام سرشناس و نماینده سابق کنیست 
۵۸- اسیر هاریل (۱۹۱۱- محل تولد روسیه) فعال سیاسی 
۵۹- آریم درعی (۱۹۵۹- محل تولد مراکش) فعال سیاسی 
۶۰- میکاییل هاریش (۱۹۳۶- محل تولد رومانی) فعال سیاسی 
۶۱-‌هایدل زایدل (۱۹۲۰- محل تولد لهستان) نماینده سابق کنیست 
۶۲- یشایهوا لیبوویتز (۱۹۰۳- محل تولد روسیه) دانشمند و فیلسوف سرشناس 
۶۳- شلومو لورنس (۱۹۱۸- محل تولد مجارستان) رییس کمیسیون دارایی در دوران لیکود 
۶۴- ایستر سلمونویتس (۱۹۴۸- محل تولد آمریکا) فعال سیاسی 
۶۵- تیودور هرتزل (----- محل تولد مجارستان) روزنامه نگار سرشناس 
۶۶- مایر یعاری (۱۸۹۷- محل تولد اتریش) فعال سیاسی 
۶۷- افراییم کاتزیر (۱۹۱۶- محل تولد لهستان) دانشمند سرشناس 
۶۸- زالمان آران (۱۸۹۹- محل تولد روسیه) وزیر و نماینده سابق کنیست 
۶۹- آهارون ابوحصیره (۱۹۳۸- محل تولد مراکش) شهردار و نماینده سابق کنیست 
۷۰- میریام بن پورات (۱۹۱۸- محل تولد روسیه) فعال اجتماعی و سیاسی 
۷۱- الیاهو بن الیسار (۱۹۳۲- محل تولد لهستان) اولین سفیر در مصر 
۷۲- شایول آویگور (۱۸۹۹- محل تولد روسیه) فعال نظامی و سیاسی 
۷۳- یوسف بورگ (۱۹۰۹- محل تولد آلمان) وزیر سابق 
۷۴- لوی آشکول (۱۸۹۵- محل تولد اوکراین) فعال سیاسی 
۷۵- افراییم اشترن (۱۹۰۷- محل تولد لهستان) موسس سازمان نظامی – تروریستی «لوهامی حیروت اسراییل» 
۷۶- اسحاق بن زیوی (۱۸۸۴- محل تولد روسیه) رییس جمهور سابق 
۷۷- آبراهام هکوهن کوک (۱۸۶۵- محل تولد لیتوانی) خاخام سرشناس 
۷۸- اسحاق لیوی (۱۹۵۷- محل تولد مراکش) نماینده سابق کنیست 
۷۹- آفراییم کاتزیر (۱۹۱۶- محل تولد اوکراین) رییس جمهور سابق 
۸۰- حییم هرتزوگ (۱۹۱۸- محل تولد ایرلند شمالی) فعال نظامی و سیاسی 
۸۱- دیوید لیوی (۱۹۳۷- محل تولد مراکش) نماینده کنیست 
۸۲- زیو ولادیمیر ژابوتنسکی (۱۸۸۰- محل تولد روسیه) فعال برای تأسیس رژیم 
۸۳- شیمعون شیطریت (۱۹۴۶- محل تولد مراکش) وزیر سابق 
۸۴- هرتزل تیودور (۱۸۶۰- محل تولد مجارستان) پایه گذار و رهبر صهیونیسم سیاسی 
۸۵- موشه شاحل (۱۹۳۶- محل تولد عراق) وزیر سابق

منبع خبر: برنا


 سایت شیعه نیوز