زادگاه اصلی صهیونیست ها

در سال 1948 میلادی، صهیونیست ها که از نقاط مختلف جهان به سرزمین های فلسطینی کوچ کرده و آنجا را اشغال کرده بودند، دولت غصبی «اسراییل» را بنا نهادند. به همین دلیل تقریبا 100% مقامات بلندپایه رژیم اشغالگر قدس تباری غیر فلسطینی و غیر بومی دارند. در این لیست هشتاد و پنج نفره نام سه ایرانی به چشم می خورد؛ موشه کاتساف رییس جمهور سابق، شایول موفاز وزیر جنگ سابق و دان حالوتس رییس ستاد مشترک ارتش.
برنا طی این گزارش به برخی از این چهره های سرشناس نگاهی انداخته است:

1- مناخیم بیگن (1913- محل تولد لهستان) نخست وزیر سابق
2- بنیامین بن العایزر (1937- محل تولد عراق) وزیر جنگ سابق
3- موشه کاتساف (1945- محل تولد ایران) رییس جمهور سابق
4- شیمون پرز (1923- محل تولد لهستان) رییس جمهور فعلی
5- امیر بیرتس (1952- محل تولد مراکش) وزیر دفاع سابق
6- یهودا آبرامو ویتس (1913- محل تولد لهستان) خاخام سرشناس
7- موشه آرنز (1925- محل تولد لیتوانی) وزیر امور خارجه سابق
8- شایول موفاز (1948- محل تولد ایران) وزیر جنگ سابق
9- شام وایزمن (1874- محل تولد روسیه) رییس جمهور سابق
10- هزاک بن زوی (1884- محل تولد اوکراین) رییس جمهور سابق
11- زالمن شازار (1889- محل تولد روسیه سفید) رییس جمهور سابق
12- ابرایم کت زیر (1916- محل تولد اوکراین) رییس جمهور سابق
13- شام هرزوگ (1918- محل تولد ایرلند جنوبی) رییس جمهور سابق
14- داوود سلطان (1937- محل تولد مصر) فعال سیاسی
15- اسحاق شامیر (1915- محل تولد لهستان) وزیر امور خارجه سابق
16- دیوید بن گورین (1886- محل تولد لهستان) نخست وزیر سابق
17- موشه شارت (1894- محل تولد روسیه) وزیر امور خارجه سابق - نخست وزیر سابق
18- گلدا مایر (1898- محل تولد اوکراین) وزیر امور خارجه سابق
19- رافایل بنحاسی (1940- محل تولد افغانستان) فعال سیاسی
20- لویی اشکول (1895- محل تولد اوکراین) نخست وزیر سابق
21- رافایل ادری (1937- محل تولد مراکش) فعال سیاسی
22- یوری آونری (1923- محل تولد آلمان) نماینده سابق کنیست
23- سیمحا آرلیخ (1915- محل تولد لهستان) فعال سیاسی
24- آبا ابان (1915- محل تولد آفریقای جنوبی) وزیر امور خارجه سابق
25- حییم بارلو (1924- محل تولد اتریش) ژنرال نظامی
26- حییم اورون (1943- محل تولد شیلی) از سیاستمداران حزب میرتس
27- اسحاق بن آهارون (1906- محل تولد رومانی) فعال سیاسی
28- یوسف دوف (1899- کانادا) قاضی و فعال سیاسی
29- دیوید ماگین (1945- محل تولد مراکش) از رهبران حزب لیکود
30- شلومو هیلل (1923- محل تولد عراق) رییس سابق کنیست
31- ویکتور شمعون (1915- محل تولد بلغارستان) نماینده سابق کنیست
32- دوف شیلانسکی (1924- محل تولد لیتوانی) رییس سابق کنیست
33- دان حالوتس (1948- محل تولد ایران) رییس ستاد مشترک ارتش
34- نسیم زویلی (1942- محل تولد تونس) فعال سیاسی
35- ماییر شمگار (1925- محل تولد آلمان) فعال سیاسی
36- الیعازر شوستاک (1911- محل تولد لهستان) وزیر سابق
37- ران کوهی (1938- محل تولد عراق) وزیر سابق
38- ایراییل کیسار (1931- محل تولد یمن) وزیر سابق
39- یتسراییل گالیله (1911- محل تولد اوکراین) نماینده سابق کنیست
40- اوری زوی گرینبرگ (1896- محل تولد اسپانیا) نماینده سابق کنیست
41- زالمان شازار (1889- محل تولد روسیه) وزیر سابق
42- امانویل زیسمان (1935- محل تولد بلغارستان) شهردار سابق
43- ژاک نیریا (1950- محل تولد لبنان) مشاور سیاسی
44- حاییم وایزمن (1974- محل تولد روسیه) رییس جمهور سابق
45- مردخای گور (1930- محل تولد روسیه) نماینده سابق در سازمان ملل
46- آلکس گلدفارب (1947- محل تولد رومانی) نماینده سابق کنیست
47- مایر تلمی (1909- محل تولد آلمان) نماینده سابق کنیست
48- یعقوب حازان (1899- محل تولد روسیه) نماینده سابق کنیست
49- بنحاس روزن (1887- محل تولد آلمان) قاضی و فعال سیاسی
50- ولادیمیر ژابوتنسکی (1880- محل تولد روسیه) فعال سیاسی
51- بنحاس سابیر (1907- محل تولد لهستان) اقتصاددان و فعال سیاسی
52- موشه حییم شاپیرا (1902- محل تولد روسیه) وزیر سابق
53- ماییر شطریت (1948- محل تولد مراکش) نظامی و نماینده سابق کنیست
54- مایر کاهانا (1932- محل تولد آمریکا) خاخام سرشناس
55- تدی کولیک (1911- محل تولد اتریش) فعال سیاسی
56- آهارون یاریو (1920- محل تولد روسیه) نظامی و فعال سیاسی
57- شموییل هالپرت (1936- محل تولد رومانی) خاخام سرشناس و نماینده سابق کنیست
58- اسیر هاریل (1911- محل تولد روسیه) فعال سیاسی
59- آریم درعی (1959- محل تولد مراکش) فعال سیاسی
60- میکاییل هاریش (1936- محل تولد رومانی) فعال سیاسی
61- هایدل زایدل (1920- محل تولد لهستان) نماینده سابق کنیست
62- یشایهوا لیبوویتز (1903- محل تولد روسیه) دانشمند و فیلسوف سرشناس
63- شلومو لورنس (1918- محل تولد مجارستان) رییس کمیسیون دارایی در دوران لیکود
64- ایستر سلمونویتس (1948- محل تولد آمریکا) فعال سیاسی
65- تیودور هرتزل (----- محل تولد مجارستان) روزنامه نگار سرشناس
66- مایر یعاری (1897- محل تولد اتریش) فعال سیاسی
67- افراییم کاتزیر (1916- محل تولد لهستان) دانشمند سرشناس
68- زالمان آران (1899- محل تولد روسیه) وزیر و نماینده سابق کنیست
69- آهارون ابوحصیره (1938- محل تولد مراکش) شهردار و نماینده سابق کنیست
70- میریام بن پورات (1918- محل تولد روسیه) فعال اجتماعی و سیاسی
71- الیاهو بن الیسار (1932- محل تولد لهستان) اولین سفیر در مصر
72- شایول آویگور (1899- محل تولد روسیه) فعال نظامی و سیاسی
73- یوسف بورگ (1909- محل تولد آلمان) وزیر سابق
74- لوی آشکول (1895- محل تولد اوکراین) فعال سیاسی
75- افراییم اشترن (1907- محل تولد لهستان) موسس سازمان نظامی – تروریستی «لوهامی حیروت اسراییل»
76- اسحاق بن زیوی (1884- محل تولد روسیه) رییس جمهور سابق
77- آبراهام هکوهن کوک (1865- محل تولد لیتوانی) خاخام سرشناس
78- اسحاق لیوی (1957- محل تولد مراکش) نماینده سابق کنیست
79- آفراییم کاتزیر (1916- محل تولد اوکراین) رییس جمهور سابق
80- حییم هرتزوگ (1918- محل تولد ایرلند شمالی) فعال نظامی و سیاسی
81- دیوید لیوی (1937- محل تولد مراکش) نماینده کنیست
82- زیو ولادیمیر ژابوتنسکی (1880- محل تولد روسیه) فعال برای تأسیس رژیم
83- شیمعون شیطریت (1946- محل تولد مراکش) وزیر سابق
84- هرتزل تیودور (1860- محل تولد مجارستان) پایه گذار و رهبر صهیونیسم سیاسی
85- موشه شاحل (1936- محل تولد عراق) وزیر سابق

منبع خبر: برنا
سایت شیعه نیوز