ریش‌سفید قبایل جاهلی یا مجری احکام الهی؟!
 

وقتی خلیفه‌ی دوّم احکام متفاوتی را برای غیر عرب در ارث و میراث وضع ‌کند(۱)، یعنی ...


وقتی قبایل باشند و جنگ قبیله‌ای، عدالت ریش‌سفید هم در قبیله‌ی خودش مفهوم و معنا دارد. این یعنی قبیله‌ی اویند که نزد او ارجمندترین‌اند، نه دیگران!

وقتی اسلام آمد، رنگ و زبان و نژاد و بساط از این قبیل جمع ‌شد... این یعنی گفت: باتقواترین، ارجمندترین اند، نه دیگران!


اسلام و حکم عدالت الهی، خلیفه و حکم جهالت قبیله‌ای... این یعنی چه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ کتاب الموطأ - الإمام مالک - ج ۲ - ص ۵۲۰
‹ صفحه ۵۲۰ › ۱۴ - حدثنی کعن مالک، عن الثقة، أنه سمع سعید بن المسیب یقول: أبی عمر ابن الخطاب أن یورث أحدا من الأعاجم. إلا أحدا ولد فی العرب. قال مالک: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو، فوضعته فی أرض العرب، فهو ولدها، یرثها إن ماتت. وترثه إن مات، میراثها فی کتاب الله. قال مالک: وکذلک کل من لا یرث، إذ لم یکن دونه وارث فإنه لا یحجب أحدا عن میراثه.