روضه خوانی ابن جوزی انگاری که چرخ روزگار جور دیگری چرخیده است. منبری دیگر به پا شده است. شیعیان متحیر مانده‌اند که یک سنی مذهب دارد برای امام حسین علیه السلام روضه‌خوانی می‌کند! صفحات این کتاب را ورق بزن خودت بخوان، نام کتاب هست: بستان الواعظین وریاض السامعین نویسنده: ابن جوزی حنبلی «وای بر آن کس که شفعای او به هنگام نفخ صور و برانگیخته شدن مردم در قیامت دشمنانش باشند، و چون فاطمه علیها السلام روز قیامت در حالی که پیراهنش به خون حسین آغشته است وارد شود، او را چه چاره‏‌ایی است؟» منبع: وب‌سایت اسلام تکس