کتاب روشنگران قرآن


مولف: عبدالله محمدی-محمد حسین رحیمیان
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: بهار/۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۳۳۶
قیمت: ۱۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر:صواعق المحرقه از کتابهای معروف اهل تسنن است که توسط ابن حجر هیتمی نگارش یافته است مؤلف کتاب از سرسخترین دشمنان تشیع می باشد ولی علیرغم این تعصب تعدادی