مولف: شیخ جواد کربلایی
ناشر: انتشارات ذوی القربی
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۲۷۲
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر:


این کتاب در هفت قسمت تنظیم شده و در آن معنی نور و ظلمت، تولی و تبری بررسی شده است.همچنین انحراف امت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله، معنای لعن و و