رجال شناسی چه کسی جای تأمل دارد؟

طبق رجال‌شناسی رسول خدا اویس قرنی بهترین تابعین است(۱). او کسی است که به اتّفاق منابع فریقین –شیعه و اهل تسنّن- نزد حضرت علی بن ابی طالب در جنگ صفین می‌جنگد و به شهادت نایل می‌گردد(۲).

امّا در مورد رجال شناسی محمّد بن اسماعیل بخاری(صاحب صحیح ترین کتاب از دیدگاه اهل تسنن) بخوانیم:

جناب بخاری وی را تضعیف می‌کند و می‌گوید در مورد مرویات اویس باید تأمّل کرد!(۳)، از این رو از وی حتَی یک حدیث نقل نمی‌کند. 

واقعا چه جای تأمّلی در مورد بهترین تابعین از دید رسول خدا ست؟!

بیشتر بخوانید در:

جناب بخاری! برای این کار جوازی لازم نبود؟
نواصب، خوارج و منافقین بهترین جایگزین برای فرزندان فاطمه؟!

_______________________________

۱- صحیح مسلم - مسلم النیسابوری - ج ۷ - ص ۱۸۹- باب من فضایل أویس القرنی
(حدثنا) زهیر بن حرب ومحمد بن المثنی قالا حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد (وهو ابن سلمة) عن سعید الجریری بهذا الاسناد عن عمر بن الخطاب قال إنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول إن خیر التابعین رجل یقال له أویس وله والدة وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم
المستدرک - الحاکم النیسابوری - ج ۳ - ص ۴۰۲
(حدثنا) أبو العباس محمد بن یعقوب ثنا العباس بن محمد الدوری ثنا أبو نعیم ثنا شریک عن یزید بن أبی زیاد عن عبد الرحمن بن أبی لیلی قال لما کان یوم صفین نادی مناد من أصحاب معاویة أصحاب علی أفیکم أویس القرنی قالوا نعم فضرب دابته حتی دخل معهم ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول خیر التابعین أویس القرنی *

مجمع الزواید - الهیثمی - ج ۱۰ - ص ۲۲
عن ابن أبی لیلی قال نادی رجل من أهل یوم صفین أفیکم أویس القرنی قالوا نعم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من خیر التابعین أویس. رواه أحمد وإسناده جید.
مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج ۳ - ص ۴۸۰
حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا أبو نعیم قال ثنا شریک عن یزید بن أبی زیاد عن عبد الرحمن بن أبی لیلی قال نادی رجل من أهل الشام یوم صفین أفیکم أویس القرنی قالوا نعم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من خیر التابعین أویسا القرنی

۲- المستدرک - الحاکم النیسابوری - ج ۳ - ص ۴۰۲ - ۴۰۳
(سمعت) أبا العباس محمد بن یعقوب یقول سمعت العباس بن محمد الدوری یقول سمعت یحیی بن معین یقول قتل أویس القرنی بین یدی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب یوم صفین * (حدثنا) أبو العباس محمد بن یعقوب ثنا العباس بن محمد الدوری ثنا أبو نعیم ثنا شریک عن یزید بن أبی زیاد عن عبد الرحمن بن أبی لیلی قال لما کان یوم صفین نادی مناد من أصحاب معاویة أصحاب علی أفیکم أویس القرنی قالوا نعم فضرب دابته حتی دخل معهم ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول خیر التابعین أویس القرنی * (أخبرنی) أحمد بن کامل القاضی ببغداد ثنا عبد الله بن روح المداینی ثنا عبید الله بن محمد العبسی حدثنی إسماعیل ‹ صفحه ۴۰۳ › ابن عمرو البجلی عن حبان بن علی العنزی عن سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة قال شهدت علیا رضی الله عنه یوم صفین وهو یقول من یبایعنی علی الموت أو قال علی القتال فبایعه تسع وتسعون قال فقال أین التمام أین الذی وعدت به قال فجاء رجل علیه أطمار صوف محلوق الرأس فبایعه علی الموت والقتل قال فقیل هذا أویس القرنی فما زال یحارب بین یدیه حتی قتل رضی الله عنه *

۳- التاریخ الکبیر - البخاری - ج ۲ - ص ۵۵
باب أویس ۱۶۶۶ - أویس القرنی أصله من الیمن، فی اسناده نظر، [ المرادی - ۱ ].