راهی به سوی حقیقت

مولف: مقاتل ابن عطیه
ناشر: عطر عترت
مترجم:
نوبت چاپ: چاپ سوم/1382
تعداد صفحات: 72
قیمت: 2500 ریال
مشخصات ناشر:


مساله امامت و جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله از مهمترین و گسترده ترین موضوعاتی است که در طول چهارده قرن گذشته، همواره موردتوجه مسلمانان و محل بحث