کتاب راهی به سوی حقیقت


مولف: مقاتل ابن عطیه
ناشر: عطر عترت
مترجم:
نوبت چاپ: چاپ سوم/۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۷۲
قیمت: ۲۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر:مساله امامت و جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله از مهمترین و گسترده ترین موضوعاتی است که در طول چهارده قرن گذشته، همواره موردتوجه مسلمانان و محل بحث