راز و رمز این‌همه‌ سوز و گداز

معشوق‌ و محبوبی‌ که‌ در دل‌ها نفوذ می‌کند، معمولاً یک‌ یا چند ویژگی‌ دارد که‌ در دل‌ عاشقان‌ وشیفتگانش‌، در پرتو آن‌ نقاط کمال‌ و قوت‌ تأثیر می‌گذارد و آن‌ها را به‌ سوی‌ خود می‌کشد.
کمال‌ جویی‌ به صورت فطری در نهاد بشر جای‌ دارد. هر انسانی‌ در هر عصر و زمانی‌ و در هر شرایطی‌ به‌سوی‌ کمال‌ جذب‌ می‌شود و عشق‌ می‌ورزد.
محبوب‌ ما همة‌ کمالات‌ بشری‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌، مجمع‌ همه‌ کمالات‌ عالم‌ است‌. او تنها مصداق‌حقیقی‌ ((آن‌چه‌ خوبان‌ همه‌ دارند تو تنها داری‌)) است.
اگر قهرمانان‌ با توجه به نیروی‌ جسمانی‌ خدادادی‌، هزاران‌ طرفدار و علاقه‌مند دارند، در زیر آسمان، ‌هیچ‌ انسانی‌ به‌ قدرت‌ جسمانی‌ او یافت‌ نمی‌شود. امام‌ رضا(ع‌) در این‌ باره می‌فرماید:
از نظر نیروی‌ جسمانی‌ آن‌قدر قوی‌ و نیرومند است‌ که‌ اگر دست‌ مبارکش‌ را به‌ سوی‌ بزرگ‌ترین‌ درخت‌روی‌ زمین‌ دراز کند، آن‌ را از ریشه‌ و بن‌ برآورد و اگر در میان‌ کوه‌ها بانگ‌ بزند، صخره‌های آن‌ فرو ریزد.۱
اگر یوسف‌ کنعان‌ از نظر جمال‌ بی‌نظیرش‌، زیباترین‌ تابلوهای‌ عهد کهن‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌، یوسف‌ زهرا در میان‌ دلبران‌ بهشتی‌ عنوان‌ ((طاووس‌ اهل‌ الجنة‌))۲ را از آن‌ خود ساخته‌ است‌.
پیامبر اکرم‌(ص‌) در شأن‌ او فرموده‌:
((وجهه‌ کالکوکب‌ الدرّی‌۳ ؛ چهره‌اش‌ چون‌ ستاره‌ سحر است)). 
اگر پدران‌ و مادران‌ با مهر و محبت‌ و شفقت‌ خود گوی‌ سبقت‌ را از همگان‌ ربوده‌اند، امام‌ هشتم‌‌می‌فرماید:
((واشفق‌ علیهم‌ من‌ ابایهم‌ وامهاتهم)).۴
((مهدی‌ موعود از پدران‌ و مادران‌ بر امت‌ خود مهربان‌تر می‌باشد)).
اگر پدر و مادر همواره‌ نگران‌ سلامتی‌ اولاد و دلسوز و مراقب‌ فرزندان‌ هست‌، این‌ پدر بی‌نظیر امت‌ درتوقیع‌ خود به‌ شیخ‌ مفید می‌فرماید:
((انّا غیر مهملین‌ لمراعاتکم‌ ولاناسین‌ لذکرکم)).۵
((ما هرگز در رعایت‌ و مراقبت‌ شما کوتاهی‌ نمی‌کنیم‌ و یاد شما را از خاطر نمی‌بریم‌)).

اگر پدر و مادر تلاش‌ می‌کنند که‌ فرزندان‌ خود را در برابر حوادثی‌ که‌ سلامتی‌ آن‌ها را تهدید می‌کند حفظ کنند، آن‌ پدر بی‌همتای‌ انسان‌ها همواره‌ بلاگردان‌ امت‌ بوده‌، می‌فرماید:
((بی‌ یدفع‌ الله‌ البلاء عن‌ اهلی‌ وشیعتی)).۶
((خداوند به‌ وسیله‌ من‌ بلاها را از شیعیان‌ و خاندانم‌ دفع‌ می‌کند)).
نه‌ تنها شیعیان‌، نه‌ فقط آدمیان‌، بلکه‌ وجود زمین‌ و آسمان‌، گردش‌ خورشید و ماه‌، بقای‌ نظام‌ هستی‌، همه‌ و همه‌ طفیل‌ آن‌ یگانه‌ دوران‌ها، محبوب‌ دل‌ها و موعود ملت‌ها می‌باشد؛ چنان‌که‌ در احادیث‌ فراوان‌ به‌ صراحت‌آمده‌:
((اگر یک‌ لحظه‌ حجت‌ خدا در روی‌ زمین‌ نباشد، زمین‌ ساکنان‌ خود را در کام‌ خود فرو می‌برد)).۷

نقش‌ امام‌ زمان‌ در جهان‌ هستی‌، همان‌ نقش‌ خورشید در منظومه‌ شمسی‌ می‌باشد؛ به‌ گونه‌ای که‌ بقای‌منظومه‌ به‌ وجود خورشید و به‌ تعادل‌ جاذبه‌ و دافعه‌ بین‌ خورشید و کرات‌ منظومه‌ بستگی‌ دارد. اگر یک‌لحظه‌ جاذبه‌ خورشید قطع‌ شود، کرات‌ منظومه‌ در فضای‌ لایتناهی‌ پرت‌ و پخش‌ می‌شوند؛ اگر یک‌ لحظه‌ خورشید جهان‌افروز آفرینش‌ در روی‌ زمین‌ نباشد، نشانی‌ از زمین‌ و زمان‌ باقی‌ نمی‌ماند؛ لذا در احادیث ‌فراوان‌، وجود امام‌ در عصر غیبت‌ به‌ خورشید پنهان‌ در پشت‌ ابر تشبیه‌ شده‌ است‌.۸ این‌ تشبیه‌ بسیارلطیف‌ و پرمعنایی‌ است‌ که‌ نگارنده‌ در برخی‌ از آثار خود آن‌ را بیان‌ کرده‌ است‌.۹
او با این‌ همه‌ ویژگی‌ یکی‌ از امامان‌ نور است‌ که‌ امام‌ هشتم‌ در شأن‌ آن‌ها فرموده‌:
امام،‌ ماه‌ تابان‌، مشعل‌ فروزان‌، نور درخشان‌، ستاره‌ هدایتگر در شب‌های‌ دیجور در گوشه و کنار دریاها وخشکی‌هاست‌....
امام‌، یگانه‌ روزگار، بی‌نظیر دوران‌، که‌ هرگز به‌ گرد راهش‌ نرسد، هیچ‌ دانشمندی‌ با او برابری‌ نکند، هیچ‌چیزی‌ نظیر، مثل‌ و جای‌گزین‌ او نشود، می‌باشد.۱۰

دیگر ویژگی‌هایش‌ را امیر بیان‌ مولای‌ متقیان‌ چنین‌ می‌ستاید:
او قله‌ شرف‌ عرب‌، اقیانوس‌ بی‌کران‌ کرامت‌ بشر، عزیز اهل‌ خود و برگزیده‌ تبار خویش‌ می‌باشد که‌ اگر رگبار مرگ‌ فرو ریزد نمی‌هراسد. اگر پیروانش‌ در محاصره‌ افتد، احساس‌ زبونی‌ نمی‌کند. از پیکار با سلحشوران‌ عقب‌ گرد نمی‌کند؛ سلحشور همیشه‌ پیروز و شیر ژیانی‌ است‌ که‌ دشمن‌ را از ریشه‌ و بن‌ برمی‌کند؛ شمشیر برنده‌ای‌ از شمشیرهای‌ خداوندی‌ است‌. دست‌ بخشنده‌ خدا در زمین‌ است‌. بلندترین‌قله‌های‌ جهان‌ در برابر بزرگواری‌ اش‌ پست‌ نماید. کوه‌های‌ بلند و بالا در برابر جود و کرمش‌ سست‌ نماید. دژی‌ محکم‌ و پناهگاهی‌ مستحکم‌ است. دانش‌ او از همه‌ گسترده‌تر و کرامتش‌ از همه‌ افراشته‌تر است‌....۱۱


۱. بحارالانوار، ج‌۵۲، ص‌۳۲۲.
۲. الفردوس‌بمأثور الخطاب‌، ج‌۴، ص‌۲۲۲.
۳. میزان‌الاعتدال‌، ج‌۳، ص‌۴۴۹.
۴. روزگار رهایی‌، ج‌۱، ص‌۱۲۹.
۵. طبرسی، احتجاج‌، ج‌۲، ص‌۴۹۷.
۶. طوسی، الغیبة‌، ص‌۲۴۶.
۷. همان، ص ۱۳۲؛ علل‌الشرایع‌، ص‌۱۹۸؛ نعمانی، الغیبة‌، ص‌۱۴۱؛ اصول‌کافی‌، ج‌۱، ص‌۱۷۹؛ عیون‌الاخبار، ص‌۲۱۲؛ کمال‌الدین‌، ج‌۱، ص‌.
۸. صدوق، امالی‌‌، ص‌۱۵۷؛ اعلام‌الوری‌، ص‌۳۷۵؛ کفایة‌الاثر، ص‌۵۳؛ کمال‌الدین‌، ج‌۱، ص‌۲۵۳؛ فراید السمطین‌، ج‌۱، ص‌۴۶ ؛ ینابیع‌المودة، ج‌، ص‌۲۳۸.
۹. او خواهد آمد، چاپ‌یازدهم‌، صص‌۱۴۱-۱۵۷.
۱۰. نعمانی‌، الغیبة، صص‌۲۱۸- ۲۲۰.
۱۱. روزگار رهایی‌، ج‌۱، ص‌۸۴.

بخشی از مقاله بررسی چند حدیث شبهه ناک درباره عدالت آفتاب عالمتاب/ علی اکبر مهدی پور


 سایت فطرت