دیدگاه پیامبر نسبت به علی و راه علی

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمّار فرمود:

اگر همه مردم به راهی رفتند و علی به راه دگر، تو به راه علی‏بن ابی‏طالب علیه السلام برو و مردم را رها ساز.

(فراید السمطین ۱ /۱۷۸)سایت فطرت