دیدگاه حیدر علی قلمداران در دهه آخر عمرش

آنچه که برادران اهل سنت در سایتهای خویش تبلیغ می‌کنند تصویری ازشخصیت قلمداران است که از مذهب تشیع به مذهب تسنن گراییده وعموما با تبلیغ این مطلب سعی در وهن مذهب تشیع و راسخ کردن باورهای مکتب خلافت در نزد جوانان اهل تسنن می‌نمایند. ما در نوشته‌های پیشین وبلاگ دگرگونی‌های فکری سید ابوالفضل برقعی را بیان کردیم و معلوم گردید که سید ابوالفضل برقعی نه تنها به مذهب تسنن نگرایید, بلکه در آخر عمر با اعتقاد به ائمه طاهرین وصیت کرد و در امامزاده شعیب کن دفن گردید. هم اکنون می‌خواهیم با معرفی یکی از آخرین آثار قلمداران نشان دهیم که ایشان نیز درنهایت به مکتب تشیع و سنت اهل بیت نزدیکتر بودند تا مکتب خلفا و اعتراضات ایشان بر برخی از دیدگاه‌های مکتب اهل بیت به معنی عدول از این مکتب و پذیرش مکتب خلفا نبوده و نیست. در کتاب شاهراه اتحاد که ایشان در رد امامت تشیع نگاشته است مقدمه ای موجود است که برقعی در وصف این کتاب و شخصیت قلمداران قلم زده است که هم اعتقاد خود وی و هم اعتقاد قلمداران را بیان می‌کند و به خوبی شاهد این مطلب است که این دو هرگز به مذهب تسنن نگراییدند. در صفحه (ی) از مقدمه کتاب شاهراه اتحاد, برقعی چنین می‌گوید:

((احتمالا برای خوانندگانی که با دیگر آثار مولف دانشمند این کتاب آشنا نیستند ممکن است این توهم حاصل شود که مقصود مولف از این کتاب دفاع و جانبداری از فرقه ای خاص در مقابل فرقه یا فرق دیگر بوده است. و فی المثل کتاب را به قصد نقض شیعه و انتقاد از آن و تبلیغ معتقدات اهل سنت تالیف کرده است حاشا و کلا هذا بهتان عظیم. بلکه به شهادت تالیف این فاضل محقق, ارادت و اکرام وی به اهل بیت مکرم نبوی و ائمه بزرگوار اسلام علیهم السلام اظهر من الشمس و غیر قابل انکار است. علاوه بر این ایشان در تالیفات خویش هر جا اعتقادی را بر معتقدات برادران اهل سنت وارد دیده است از ذکرش خود داری نکرده است.))

از آخرین تالیفات آقای حیدر علی قلمداران, کتاب سنت رسول از عترت رسول صلی الله علیه و آله می‌باشد که در قم به تاریخ شعبان ۱۳۹۸ قمری تالیف نموده است. اگر چه در تکثیر‌های بعدی این کتاب با نام مستعار (غلامعلی اخروی) منتشر گردید, لیکن در همان نسخ نیز در انتهای مقدمه کتاب امضای حیدر علی قلمداران به چشم می‌خورد.

در این کتاب ایشان اثبات می‌کند که سنت رسول الله بایستی از طریق امیر المومنین و امامان از فرزندان ایشان اخذ گردد و چهار فقه اهل تسنن در اخذ سنت رسول الله به بیراهه رفته اند ما در مقالات بعدی با قراردادن قسمتهایی از این کتاب سعی می‌کنیم حقیقت دیدگاه حیدر علی قلمداران را به نظر خوانندگان محترم برسانیم.

بلی در مورد آقای حیدر علی قلمداران می‌پذیریم که ایشان امامت منصوص را تا پایان عمر قبول نداشت و ما شاهدی بر تغییر اعتقادات مذکور در کتب این مولف نداریم اما در مورد آقای برقعی این مطلب بر عکس است و ایشان به واقع از آنچه قبلا عدول کرده بود برگشت و با اعتقاد شیعی دنیا را وداع کرد.اما به هر صورت آنچه مسلم است این است که این دو هیچگاه سنی نشدند و نه به صورت شفاهی و نه در هیچ یک از تالیفات خویش چنین مطلبی را بیان نکرده اند و حتی این دو نفر به شهادت همفکرانشان تا آخر عمر وضو به روش شیعی گرفته و نماز خویش را با مهر می‌خواندند و در اکثر احکام، مبتنی بر فقه شیعه عمل می‌کردند.http://h-varjani.blogfa.com/post-112.aspx