دیانت
دیانت به معنای انکار عقلانیت نیست. اما به معنای توجیه آوردن برای همه چیز هم نیست. فرض کنید آن زمانی که قرار بود قوم بنی اسرائیل از رود نیل عبور کنند، یک نفر می‌آمد و به موسی می‎گفت واقعا عقلانی نیست که یک تکه عصا بتواند چنین کند! و به خاطر این عقلانی نبودن از رد شدن از رو دنیل، سرباز میزد! آنهم در آن شرایط اضطرار و اضطراب که فرعونیان، داشتند لحظه به لحظه به آنها نزدیک می‎شدند.
مسئله این است که ملاک‎ها و شاخص‎هایی که برای عقلانیت تعریف می‎شوند، در چارچوبهایی هستند که نمی‎توان دین را در آنها مورد قضاوت قرار داد.تحریریه سایت فطرت