دوست داران علی در قیامت

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرکه از این شادمان است که چون تندباد از صراط بگذرد و بی‏حساب به بهشت درآید باید ولی من و وصی من و همراه من و جانشین من بر خانواده‏ام یعنی علی‏بن ابی‏طالب را دوست بدارد، و هرکه از این شادمان است که به آتش دوزخ درآید از ولایت او دست کشد. به عزت و جلال پروردگارم سوگند که اوست همان باب خدا که جز از آن در به سوی خدا راهی نیست، و اوست راه راست، و اوست آن که خداوند از ولایت او خواهد پرسید.

(شواهد التنزیل۱ / ۵۹.)سایت فطرت