دوستی بوبکر با علی این گونه بود!

ابوبکر صدیق به خاندان و خویشاوندان رسول ارادت خاص و فوق العاده داشت(1)

***
قالَ: ایتِنِی بِهِ بِأعنَفِ العُنفِ
گفت:او (علی ابن ابی طالب علیه السلام)را به شدید ترین نحو ممکن ‌‌‌‌(به جهت اخذ بیعت)به نزد من بیاور
إن أبوا فَقاتِلهُم.
اگر امتناع کردند پس با آنان به نبرد بپرداز(2)

تاریخ نحوه اجرای این دستور را چنین بازگو می کند:
فَدَعا بِالحَطَبِ و قالَ: وَ الَّذِی نَفسُ عُمَرَ بِیَدِهِ لَتَخرُجَنَّ أو لَاُ حرِقَنَّها علی مَن فیِها.
پس (رهبر مهاجمان) هیزم طلب کرد و گفت: به خدایی که جان عمر در دست اوست، یا قطعاً خارج می شوی، یا این که حتماً آن (خانه) را بر سر هر که در آن است، به آتش می کشم.
فَقِیلَ لَهُ: یا أبا حفصٍ! إنَّ فِیها فاطِمَة!
پس به او گفتند: ای ابا حفض! (کُنیه خلیفه دوم) دراین خانه، فاطمه است!
قالَ: وَ إن.
پاسخ گفت: حتّی اگر او باشد(3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1-خدا رحم لکزایی: مجله ی ندای اسلام ش5 بهار 80 ص35
2-(أنساب الأشراف،احمد بن یحیی بَلاذری (متوفای 289)، ج1،ص 587وج2، ص 269 (چاپ دار الفکر،بیروت).(العقد الفرید، ابن عبد ربّه اندلسی ، ج 4، ص42 (چاپ دار الکتاب العربی) و ج4،ص259 (چاپ مکتبةالنهضةالمصریة) ؛تاریخ أبی الفداء، ابوالفداء ، ج1،ص156 ؛أعلام النساء،عمر رضا کحاله،ج4، ص115-116.
3-(الإمامه و السیاسه، ابن قُتَیبَه دِینَوَری، ص18 ؛ الفتوح ابن اعثم کوفی ،ج 1، ص 13-14 ؛ السقیفه و فدک، ابوبکر جوهری و به نقل از او ؛شیح نهج البلاغه،ابن ابی الحدید، ج6، ص11-12 ؛ روضة الصفا، میرخواند، ج2، ص595 – 597).