باید مراقب بود نعمت را از دست نداد. وقتی چشمه های زندگی شروع به جوشیدن میکنند، و نعمتها آرام آرام به صحنه حیات ما وارد می‎شوند، نقش ما در ادامه آن و مستمر بودن این جریان، بسیار مهم است. مهم است که یادمان باشد این نعمتها، از طرف خداست. مهم است بدانیم اسباب و وسایل و واسطههای این نعمت از جانب خدا هستند. باید بدانیم و فراموشمان نشود، بابت تک تک این نعمتها و واسطهها باید خداوند را شاکر بود و شکر نعمت را به تاخیر نیانداخت؛ تا نکند این رود جاری، خشک شود

إِذَا وَصَلَتْ إِلَیْکُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ، فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّکْرِ

امام(علیه السلام) فرمود: هنگامى که مقدمات نعمتها به شما روى آورد ادامه آن را به واسطه کمى شکرگذارى از خود دور نسازید. (نهج البلاغه حکمت 13)تحریریه سایت فطرت