ده اشاره به پیام غدیر

مولف: دکتر عدنان درخشان
ناشر: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی منیر
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/1387
تعداد صفحات: 56
قیمت: 8500 ریال
مشخصات ناشر: http://www.monir.com


بعد از غدیر مردم این واقعه عظیم را فراموش کردند و عده ای با پشت سر گذاشتن دستورات رسول خدا در سقیفه بنیان انحرافی بزرگ را گذاشتند در این کتاب ده گزارش