کتاب ده اشاره به پیام غدیر


مولف: دکتر عدنان درخشان
ناشر: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی منیر
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/۱۳۸۷
تعداد صفحات: ۵۶
قیمت: ۸۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: http://www.monir.comبعد از غدیر مردم این واقعه عظیم را فراموش کردند و عده ای با پشت سر گذاشتن دستورات رسول خدا در سقیفه بنیان انحرافی بزرگ را گذاشتند در این کتاب ده گزارش