دم خروس یا قسم حضرت عباس

محمد بن عبدالوهاب می‌گوید: توسل شرک است.

او همچنین می‌گوید مسلمان است.

خداوند در قرآن میفرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ ؛ ای مؤمنان، پرهیزگار باشید و به سوی خدای بزرگ، وسیله بجویید.» (مایده، آیه ۳۵)

نمی دانیم مسلمانی او را باور کنیم یا مخالفتش را با قرآن!!

به قول معروف:

کدام را باور کنیم؛ دم خروس، یا قسم حضرت عباس.توسل