کتاب دفاع از تشیع و پاسخ به شبهات


مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول پاییز ۸۵
تعداد صفحات: ۴۴۸
قیمت: ۳۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم ۷۲۵۳۳۴۰و۷۲۵۳۷۰۰-۰۲۵۱ قم صندق پستی ۶۱۷پیدایش تشیععوامل ظهور تشیع، تاریخ تشیع، نقد فرضیه های خیالی، نسبت تشیع به ایرانیان، عبدالله بن سبا، عوامل استبصار، رفض چیست و را فضی کیست؟صفات شیع