دفاع از تشیع و پاسخ به شبهات

مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول پاییز 85
تعداد صفحات: 448
قیمت: 30000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم 7253340و7253700-0251 قم صندق پستی 617


پیدایش تشیع عوامل ظهور تشیع، تاریخ تشیع، نقد فرضیه های خیالی، نسبت تشیع به ایرانیان، عبدالله بن سبا، عوامل استبصار، رفض چیست و را فضی کیست؟ صفات شیع