مولف: دکتر عدنان درخشان، دکتر محمد محسن اقارب پرست
ناشر: انتشارات رادنگار
مترجم:
نوبت چاپ: اول زمستان ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۱۴۱
قیمت: ۱۱۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم بیست متری شهیدبهشتی کوچه ۵ پلاک ۸ تلفن ۰۹۱۲۳۰۶۱۵۱۱


در این کتاب، نقدی بر کتاب اهل بیت از خود دفاع میکنند به رشته تحریر در آمده است(روش شناسی شبهه پراکنی در کتاب (اهل بیت از خود دفاع میکنند))مهدویت اعت