دعوای ۱۴۰۰ سال پیش

می گوید: این‌قدر دعوای ۱۴۰۰ سال پیش را به رخ نکش. اختلافات قدیم را زنده نکن. امروز را بچسب چه‌کار به دیروز داری؟!

من هم می‌گویم قبول، اما به یک شرط:
تو هم از تمام تاریخ و تمام آن‌چه در امروزت مؤثر است دست برداری

مثلاً این‌قدر نگویی فلان کشور به تمدن ما حمله کرد و در هزار و اندی سال پیش زنان ما را به اسارت برد.
این‌قدر نگویی مرزهای ایران بیست برابر حالا بود است و ما قدرتمان را از دست داده ایم.
این قدر نگویی ایرانیان هخامنشی چنین و چنان بوده اند و حالا...

خلاصه هر وقت غیرتت را کنار کذاشتی به من هم خبر بده
فقط به دشمنانت خبر نده، چون مابقی آن‌چه را هم که داری به تاراج خواهند برد.فطرت