دعا کن مادر!

 


مادر از غم مظلومیتت دلم پر از خون است.بعد از آن همه بی احترامی و زیر پاگذاردن آیات و سفارشات حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)؛ بی رحمانه بر خانه ات هجوم آوردند و آتش بر در خانه زدند و تو را زخمی نمودند و...

اینک اعقاب آن سیاه دلان که شرمنده از اعمال اسلاف خودند به جای اعتراف و نفرت از اعمال بزرگانشان دارند مظلومیت تو را انکار می‌کنند و می‌گویند:

"در زمان پیامبر که دری وجود نداشت تا آنرا آتش زنی و میخ آن انسان را زخمی کند در آن زمان به جای در از پرده استفاده می‌شد."

مادر اینان که خود را قرآنی قلمداد می‌کنند پس چرا قرآن نمی‌خوانند؟!!!

مگر طبق فرموده قران زن عزیز مصر در را قفل نکرد(و غلقت الابواب قالت هیت لک) در زمان یوسف پیامبر در چوبی وجود داشت تا چه رسد به زمان تو.

مادر به حق خون پاک حسینت دعا کن تا خداوند فرزندت حضرت مهدی عج را هر چه زودتراز از زندان غیبت برهاند تا انتقام خون اولیای الهی را از دشمنان خدا بگیرد.

دعا کن مادر دعا؛ تو که دردانه خدایی

دعا کن مادر دعا؛ تو که صدیقه کبرایی.

 برگرفته از سایت والقلم