انسان برای این‌که بخواهد دعایش به اجابت برسد باید در مال و یا نعمتی که خداوند به او عطا می‌کند صرفه‌جویی و میانه‌روی داشته باشد.

به گزارش ایسنا یکی از مسائل اساسی که امروزه در جامعه ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است صرفه‌جویی در اموال عمومی و خصوصی است اگر در کارها صرفه‌جویی داشته باشیم هرگز نعمت‌ها هدر نمی‌رود.

امام صادق (علیه السلام) درباره صرفه‌جویی در نعمت‌ها می‌فرمایند: دعای چهار کس مستجاب نمی‌شود... و مردی که مالی داشته و آن را تباه کرده است و می‌گوید: پروردگارا به من روزی ده و خداوند می‌فرماید: «مگر به تو فرمان ندادم که صرفه‌جو باشی»

امام صادق (علیه السلام) به روایت از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: هر کس در معیشت خود میانه‌روی (و صرفه‌جویی) کند خدا روزی او را می‌رساند و هر کس تبذیر (و ولخرجی) کند محرومش می‌سازد.

امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: ملاحظه داشتن در امور معاش بهتر است از فراوانی مال.

امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: اگر مردی همه آن‌چه را که دارد در راهی از راه‌های خدا انفاق کند کاری نیک نکرده و توفیقی نیافته است مگر خدای متعال نفرموده است: به دست خویش خود را به مهلکه (تباهی عاقبت تباه) میفکنید و به نیکویی رفتار کنید که خداوند نیکو رفتاران را دوست می‌دارد یعنی صرفه‌جویان را.

پی نوشت:

مجمع‌البیان۷/۱۷۹

کافی ۴/ ۵۲

سفینه البحار ۱/۵۳۲

کافی ۴/۵۳

منبع:

الحیات محمدرضا حکیمی 
 تابناک