در مورد امام مهدی علیه السلام(۲)

در هیچ یک از آیین ها به اندازه ای که در اسلام به آمدن آن راد مردِ دادگری و داد گستری، تأکید شده، تأکید نشده است. در ده ها آیه نوید بخش و صدها روایت امید زا، ابعاد گوناگون این رستا خیز جهانی، برای برقراری آسایش و امنیت همگانی، موشکافانه، بررسی شده است.

به اندازه ای که در اسلام به مؤمنان و مسلمانان سفارش شده که برای آمدن آن عزیز دعا کنند، در دیگر ادیان و مکاتب، در این باب، سخنی به میان نیامده است.
دعاهای مهدوی خود به تنهایی، گستره ای شگرف از معارف بلند اسلامی را در بر دارند.

ویژگی‌های مهدی موعود تنها در اسلام به روشنی، بیان شده و روشن تر از آن چه در متون اهل سنت آمده، در روایاتی که شیعیان از رسول خدا صلی الله علیه و آله وائمه ی هدا نقل کرده اند، آمده است؛ نشانه‌های روشن تری همانند:
نسب آن حضرت، ولادت شگفت انگیز، نهان زیستی، طول عمر، چگونگی برپایی حکومت جهانی و...برگرفته از کتاب مهدویت آرمان آسمانی ص9