در کلام نبی صلی الله علیه و آله

پیامبر اسلام بارها و بارها امت خویش را بشارت به قیام مردی الهی از نسل خویش داده اند که در سایه حکومت او زمین از عدالت سرشار می‌گردد.به عنوان مثال به این روایات که قطره ای از دریای احادیث مهدویت است، توجه کنید:
۱- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند:«حتی اگر از عمر دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشد،خداوند آن روز را آنقدر طولانی می‌سازد تا این که مردی از امت من در آن روز قیام کند.اسم آن مرد اسم من است. او زمین را از قسط و عدل پر می‌سازد،همانگونه که از ظلم و جور پر شده است.»(۱)
۲- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند:«هر که قاﺋم از فرزندانم را انکار کند، مرا انکار کرده است.»(۲)
۳- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند:«هر که قیام مهدی را انکار کند، حقیقتا کافر شده است.»(۳)

پیامبر اکرم در روایات دیگر،قیام این بزرگوار را وعده الهی می‌شمرند و انکار آن رامساوی با کفر می‌دانند.این مضمون در روایت دوم از طریق شیعه و در روایت سوم از طریق اهل سنت نقل شده است.

***
۱)منتخب الاثر،فصل دوم،باب اول،حدیث ۳۵ 
۲)کمال الدین شیخ صدوق ۲/۴۱۲
۳)"عرف الوردی"جلال الدین سیوطی(بخشی از الحاوی للفتاوی)