در قرآن از قول پیامبر آمده که « من از منافقین خبر ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت و تسلط دارد؟
 

توضیح: آیاتی که می‌گوید پیغمبر علمی به منافقین ندارد و جز وحی چیزی را نمی‌داند بر این ادعا دلالت می‌کند. 

پاسخ ۱- معنای آیه این است که بدون وحی و تعلیم پروردگار به منافقین علم ندارد.

۱-۱- معنای آیه ای که می‌گوید پیغمبر به منافقین علم ندارد این است که بدون وحی و تعلیم پروردگار نمی‌داند. چگونه طبق روایات, حذیفه به تعلیم پیغمبر به منافقین آن زمان عالم می‌شود ولی خود پیغمبر نمی‌داند؟

۲-۱- این آیه را باید با آیات شریفه دیگر جمع و سپس معنا کرد.

خداوند در آیه ی ۹۴ سوره ی توبه می‌فرماید: بگو به منافقین, خداوند ما را به اخبار شما آگاه فرمود

و در آیه ی ۳۰ سوره ی محمد می‌فرماید: ولتعرفنهم فی لحن القول.

پس اگر از پیغمبر نفی علم شده, مراد نفی کردن علم ذاتی است.
 سایت فطرت