در دنیا چه کسی خیر می برد

امام صادق علیه السلام فرمود: 
در دنیا تنها دو کس خیر می‏ برند: مردی که هر روز بر کارهای نیک خود بیفزاید و مردی که گناهانش را با توبه جبران کند اما کجا می‏ تواند توبه کند 
به خدا سوگند اگر چندان به سجده رود که گردنش بشکند خداوند از او نمی‏ پذیرد مگر با ولایت ما خاندان.


وسایل‏ الشیعة ۱۱ / ۳۶۰


 سایت فطرت