در دنیا چه کسی خیر می‌برد

امام صادق علیه السلام فرمود: 
در دنیا تنها دو کس خیر می‌برند: مردی که هر روز بر کارهای نیک خود بیفزاید و مردی که گناهانش را با توبه جبران کند اما کجا می‌تواند توبه کند 
به خدا سوگند اگر چندان به سجده رود که گردنش بشکند خداوند از او نمی‌پذیرد مگر با ولایت ما خاندان.


وسایل‏ الشیعة ۱۱ / ۳۶۰


 سایت فطرت