در دلاوری خلیفه ی مسلمین!!!

در کتب سیره و تاریخ هنگامی که از سبب اسلام آوردن عمر سخن به میان می‌آید، داستانی نقل شده است که در لابه لای آن روحیه تند وی کاملا روشن است.
هنگامی که او از اسلام آوردن خواهرش فاطمه و دامادش سعید بن زید مطّلع گشت، به منزل آنان آمد. آنها که نوشته‌هایی از قرآن را قرایت می‌کردند، با دیدن وی، آن را مخفی می‌کنند. به آنها می‌گوید: من شنیدم که شما پیرو دین محمد[صلی الله علیه و آله] شده اید. سپس به سوی دامادش سعید حمله می‌آورد. خواهرش فاطمه به دفاع بر می‌خیزد و عمر چنان او را می‌زند که بدنش را مجروح و خون از آن سرازیر می‌شود (فقامت فاطمة لتکفّه عنه فضربها فشجّها...) و پس از آن پشیمان می‌شود و آنگاه با دیدن آیات قرآن، اسلام می‌آورد.(۱)
۱. انساب الاشراف، ج ۱۰، ص ۲۸۷-۲۸۸; ر.ک: البدایة والنهایة، ج ۳، ص ۸۰; تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۴۱۴; سیره ابن هشام، ج ۱، ص ۳۴۴; کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۸۵; کنزالعمّال، ج ۱۲، ص ۶۰۷.

 شیعه نیوز