مولف: عبدالحسین طالعی
ناشر: شرکت نشر بهینه فراگیر
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۷
تعداد صفحات: ۰
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


دعا در فرهنگ شیعه آمیزه ای از حکمت استوار الهی، عاطفه ی ژرف انسانی و عبودیت است. یکی از ادعیه ای که به دست ما رسیده از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السل