دردین اسلام افضلیت به چیست؟

پاسخ ۱: از دیدگاه قرآن و سنت رسول اکرم افضلیت به تقوا است ((ان اکرمکم عند الله اتقیاکم)) سوره حجرات آیه ۱۳ پس میزان افضلیت تقواست. امام علی هم به گفته دوست و دشمن از همه متقی تر بود. جمله معروف ((یا صفرا و یا بیضا غری غیری)) ای زرد و سفید غیر مرا بفریبید از حضرت علی (علیه السلام) می‌باشد. ۱ امام حسن مجتبی بعداز شهادت آن حضرت در خطبه خویش چنین فرمودند.:((وماترک بیضا ولا صفرا الا سبعمایه درهم فضلت من عطا یه اراد ان یشتری بها خادما)) از آن حضرت همین بس که نه تنها از حق شرعی خود استفاده نمی‌نمود بلکه زحمت کشیده خود را مثل باغهای خود را وقف مسلمانان می‌نمود ۲. پاسخ۲: امام علی (علیه السلام) چنان شخصیتی است که به گفته ابوبکر و ابن عباس از پیامبر شنیدند که می‌گفت بدون جواز و محبت او نمی‌توان از پل صراط عبور کرد ۳ 


۱ ریاض النضره /ج۳/ ص ۱۸۱ – حدیث ۱۶۲۵ /مناقب امیر المؤمنین ذکر زهده 
۲ کنزالعمال /ج۳/۱۹۳/حدث۳۶۵۷۴- سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره۴ صفحه ۱۵۹ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است. 
۳ ربیع الابرار /ج۴/ص۳۸۹/ باب ۹۱ سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره ۱و۲و۳ صفحه۱۶۰ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است.در دین اسلام افضلیت به چیست؟