دردین اسلام افضلیت به چیست؟

پاسخ 1: از دیدگاه قرآن و سنت رسول اکرم افضلیت به تقوا است ((ان اکرمکم عند الله اتقیاکم)) سوره حجرات آیه 13 پس میزان افضلیت تقواست. امام علی هم به گفته دوست و دشمن از همه متقی تر بود. جمله معروف ((یا صفرا و یا بیضا غری غیری)) ای زرد و سفید غیر مرا بفریبید از حضرت علی (ع) می باشد. 1 امام حسن مجتبی بعداز شهادت آن حضرت در خطبه خویش چنین فرمودند.:((وماترک بیضا ولا صفرا الا سبعمایه درهم فضلت من عطا یه اراد ان یشتری بها خادما)) از آن حضرت همین بس که نه تنها از حق شرعی خود استفاده نمی نمود بلکه زحمت کشیده خود را مثل باغهای خود را وقف مسلمانان می نمود 2. پاسخ2: امام علی (ع) چنان شخصیتی است که به گفته ابوبکر و ابن عباس از پیامبر شنیدند که می گفت بدون جواز و محبت او نمی توان از پل صراط عبور کرد 3


1 ریاض النضره /ج3/ ص 181 – حدیث 1625 /مناقب امیر المؤمنین ذکر زهده
2 کنزالعمال /ج3/193/حدث36574- سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره4 صفحه 159 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است.
3 ربیع الابرار /ج4/ص389/ باب 91 سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره 1و2و3 صفحه160 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است.در دین اسلام افضلیت به چیست؟