درباره‌ی توسل

برخی فکر می‌کنند توسل شرک است. در صورتی‌که یا فکر کردن بلد نیستند و یا معنای شرک را نمی‌دانند. البته در این متن کوتاه نه به ‌دنبال تعریف مفهوم شرک هستیم و نه شیوه‌ی درست فکر کردن. می‌خواهیم بعدی از توسل را نشان بدهیم.


ما به هنگام مریضی می‌رویم دکتر، این بدان معناست که ما به دکتر متوسل شده‌ایم.
شاگرد برای یادگیری پیش معلم می‌رود و شاگردی می‌کند. این بدان معناست که شاگرد به معلم متوسل شده است.
این‌ها که گفته شد مواردی مادی است. ما در عالم غیب هم می‌توانیم توسلاتی داشته باشیم.
مثلاً برای شفای مریض به امام رضا علیه السلام رجوع می‌کنیم. این بدان معناست که ما به امام رضا علیه السلام متوسل شده‌ایم.
توسل به امام رضا علیه السلام از دو سو صورت می‌پذیرد. اول آن‌که ایشان به‌خاطر قدرتی که خداوند به ایشان داده قدرت تصرف در امور را دارند و دوم آن‌که دعایشان نزد خدا مستجاب است.
نکته: روح و جسم فرقی نمی‌کند. اگر خدا بخواهد به روح قدرتی بدهد برایش غیر ممکن نیست. ارواح همه زنده هستند همانند اجسام ما.

به نقل از وبلاگ مختصر و مفید