مولف: دکترحسین فریدونی
ناشر: انتشارات نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: ۴۸
قیمت: ۲۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران-کارگرشمالی-کوچه هما پلاک۶ تلفن-۸ -۶۶۴۲۱۱۰۷


مروری بز زندگانی امام رضا علیه السلام