خلیفه ی دوم به علی تبریک می‌گوید

فخررازی (م ۶۰۶) گوید:
مفسران در سبب نزول این آیه (آیه تبلیغ) وجوهی گفته‏ اند... وجه دهم: این آیه در فضیلت علی‏ بن ابی‏طالب علیه السلام نازل شده است. چون این آیه نازل شد پیامبر دست او را گرفت و گفت:
“هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست خداوندا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن باش”.
عمر علی را دید و گفت: “گوارایت باد ای پسر ابوطالب تو مولای من و مولای هر مرد و زن میمنی شدی”! 
و این قول ابن‏ عباس و بَراء بن عازب و محمدبن علی (امام باقر) علیه السلام است.

(تفسیر فخررازی ۱۲ / ۴۹.) 
 سایت فطرت