خلیفه! چه وقت سفر به شام؟

نقل است که شبی نماز مغرب به امامت خلیفه دوم عمربن‌خطاب اقامه‌می‌شد ولی وی در طول نماز هیچ کلمه‌ای بر زبان نیاورد.

پس از پایان نماز از او در این باره سؤال‌می‌کنند (و به نقلی می‌گویند: ای امیرالمؤمنین! آیا در دل خواندی؟)

او در پاسخ از سفر ذهنی اش به شام در هنگامه‌ی نماز سخن‌می‌گوید! پس از آن البته تصمیم‌می‌گیرند که نماز را اعاده‌کنند.(۱)

اگر این عمل از پیش نمازی ساده سربزند هرگز بر او اقتدامی‌کنید؟

حال قضاوت چگونه است در مورد کسی که بر مسند جانشینی پیامبر و خلیفه مسلمین تکیه‌زده و این‌گونه عمل‌می‌کند؟

______________________

پی نوشت:

۱ـ السنن الکبری - البیهقی - ج ۲ - ص ۳۸۲

(وقد أخبرنا) بحدیث إبراهیم والشعبی أبو نصر عمر بن عبد العزیز بن قتادة أنبأ أبو محمد بن إسحاق بن شیبان البغدادی الهروی بها أنبأ معاذ بن نجدة ثنا کامل بن طلحة ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبی سلیمان عن إبراهیم النخعی ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه صلی بالناس صلاة المغرب فلم یقرأ شییا حتی سلم فلما فرغ قیل له انک لم تقرأ شییا فقال إنی جهزت عیرا إلی الشام فجعلت أنزلها منقلة منقلة حتی قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها واحمالها قال فأعاد عمرو أعادوا * (وأنبأ) أبو نصر أنبأ أبو محمد بن إسحاق البغدادی أنبأ معاذ بن نجدة ثنا کامل ثنا حماد عن أبی حمزة عن إبراهیم ان أبا موسی الأشعری قال یا أمیر المؤمنین أقرأت فی نفسک قال لا قال فإنک لم تقرأ فأعاد الصلاة